Bookshelf

Bookshelf
 • 01. HB Display : Kệ Trang Trí - 40

  01. HB Display : Kệ Trang Trí - 40

  3,770,000đ Ex Tax: 3,770,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :- HB Display : Kệ Trang Trí - 40  :  Dài 177.7 cm X Ngang 72 X..

  Size:177.7 x 72.0 x 110.5
 • 01. Morgan - Kệ Tầng Ngăn Kéo - 100

  01. Morgan - Kệ Tầng Ngăn Kéo - 100

  2,770,000đ Ex Tax: 2,770,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm : http://www.pbteen.com/products/morgan-tower/?cm_src=rel- Kích Thước  : ..

  Size:71.0 x 32.0 x 183.0
 • 02. Bevel - Kệ Sách Trang Trí - 74

  02. Bevel - Kệ Sách Trang Trí - 74

  2,870,000đ Ex Tax: 2,870,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :- 02. Bevel - Kệ Sách Trang Trí - 74  :  Ngang 142 x Sâu 40 X Cao 1..

  Size:142.0 x 40.0 x 144.0
 • 02. Bevel - Tủ Sách - 86

  02. Bevel - Tủ Sách - 86

  3,570,000đ Ex Tax: 3,570,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :- 02. Bevel - Tủ Sách - 86  :  Ngang 142 x Sâu 33 X Cao 150 cm ..

  Size:142.0 x 33.0 x 150.0
 • 02. Euro - Kệ Trang Trí - 38 ( Màu Khói )

  02. Euro - Kệ Trang Trí - 38 ( Màu Khói )

  3,270,000đ Ex Tax: 3,270,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :link :http://www.potterybarn.com/products/livingston-lateral-file-bookcase/?cm_src..

  Size:55.0 x 44.0 x 178.0
 • 02. Kring Corner- Kệ Sách Góc - 15

  02. Kring Corner- Kệ Sách Góc - 15

  3,570,000đ Ex Tax: 3,570,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :- 02. Kring Corner- Kệ Sách Góc - 15 ( phủ Bì ) : Ngang 112 x Sâu 112 x ..

  Size:112.0 x 112.0 x 186.0
 • 02. Mandeline - Kệ Trang Trí - 70

  02. Mandeline - Kệ Trang Trí - 70

  1,370,000đ Ex Tax: 1,370,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :- 02. Mandeline - Kệ Trang Trí - 70 ( phủ Bì ) : Ngang 103  x Sâu 3..

  Size:103.0 x 33.0 x 78.0
 • 03. HENDRIX - Kệ Trang trí - 170

  03. HENDRIX - Kệ Trang trí - 170

  2,870,000đ Ex Tax: 2,870,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :link : http://www.potterybarn.com/products/hendrix-wood-media-stand/- Kí..

  Size:153.0 x 46.0 x 77.0
 • 03. HENDRIX - Kệ Trang trí - 170

  03. HENDRIX - Kệ Trang trí - 170

  2,870,000đ Ex Tax: 2,870,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :link : http://www.potterybarn.com/products/hendrix-wood-media-stand/- Kí..

  Size:153.0 x 46.0 x 77.0
 • 03. Reynolds - Tủ + Hộc Sách - 174

  03. Reynolds - Tủ + Hộc Sách - 174

  2,870,000đ Ex Tax: 2,870,000đ

  * Mô Tả Sản Phẩm :link : http://www.potterybarn.com/products/reynolds-bedside-hutch/- Kích Thướ..

  Size:63.5 x 43.0 x 140.0
 • Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 03 Tầng - 90 cm

  Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 03 Tầng - 90 cm

  2,370,000đ Ex Tax: 2,370,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 100.0
 • Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 04 Tầng - 60 cm

  Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 04 Tầng - 60 cm

  2,570,000đ Ex Tax: 2,570,000đ

   .Wood Type : White oak+ Pine- Demention  :  W 60 x D 40 x H 190 cm -Color: Whit..

  Size:60.0 x 40.0 x 190.0
 • Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 05 Tầng - 90 cm

  Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 05 Tầng - 90 cm

  3,270,000đ Ex Tax: 3,270,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 190.0
 • GỖ SỒI - HỞ CHÂN : BỘ ĐÔN + KỆ SÁCH

  GỖ SỒI - HỞ CHÂN : BỘ ĐÔN + KỆ SÁCH

  4,240,000đ Ex Tax: 4,240,000đ

  ..

  Size:120.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI - HỞ CHÂN : Kệ 02 Ngăn Dưới ( Hậu Sồi )

  GỖ SỒI - HỞ CHÂN : Kệ 02 Ngăn Dưới ( Hậu Sồi )

  3,570,000đ Ex Tax: 3,570,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI - HỞ CHÂN : Kệ 02 Ngăn Giữa ( Hậu Sồi )

  GỖ SỒI - HỞ CHÂN : Kệ 02 Ngăn Giữa ( Hậu Sồi )

  3,570,000đ Ex Tax: 3,570,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI - HỞ CHÂN : KỆ 6 TẦNG - 60 CM ( HẬU SỒI )

  GỖ SỒI - HỞ CHÂN : KỆ 6 TẦNG - 60 CM ( HẬU SỒI )

  2,570,000đ Ex Tax: 2,570,000đ

  ..

  Size:60.0 x 30.0 x 180.0
 • Gỗ Sồi - Kệ Sách Treo Tường

  Gỗ Sồi - Kệ Sách Treo Tường

  1,570,000đ Ex Tax: 1,570,000đ

  ..

  Size:100.0 x 30.0 x 70.0
 • GỖ SỒI - Kệ Sách-HỞ CHÂN : KỆ CÁNH KÍNH - 1M

  GỖ SỒI - Kệ Sách-HỞ CHÂN : KỆ CÁNH KÍNH - 1M

  4,370,000đ Ex Tax: 4,370,000đ

  ..

  Size:100.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI - KÍN CHÂN : KỆ 04 Tầng+02 Ngăn Dưới

  GỖ SỒI - KÍN CHÂN : KỆ 04 Tầng+02 Ngăn Dưới

  2,970,000đ Ex Tax: 2,970,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ 4 TẦNG + 1 NGĂN - 60 CM

  GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ 4 TẦNG + 1 NGĂN - 60 CM

  2,470,000đ Ex Tax: 2,470,000đ

  ..

  Size:60.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ 4 TẦNG +2 NGĂN - 90 CM

  GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ 4 TẦNG +2 NGĂN - 90 CM

  2,870,000đ Ex Tax: 2,870,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ 6 TẦNG - 90 CM ( HẬU SỒI )

  GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ 6 TẦNG - 90 CM ( HẬU SỒI )

  2,870,000đ Ex Tax: 2,870,000đ

  ..

  Size:90.0 x 30.0 x 180.0
 • GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ CÁNH KÍNH - 90 CM

  GỖ SỒI -Kệ Sách- HỞ CHÂN : KỆ CÁNH KÍNH - 90 CM

  3,770,000đ Ex Tax: 3,770,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI -Kệ Sách- KÍN CHÂN : KỆ CÁNH KÍNH - 90 CM

  GỖ SỒI -Kệ Sách- KÍN CHÂN : KỆ CÁNH KÍNH - 90 CM

  4,070,000đ Ex Tax: 4,070,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 180.0
 • GỖ SỒI -Kệ Sách- KÍN CHÂN : KỆ SÁCH 6 TẦNG - 90 CM

  GỖ SỒI -Kệ Sách- KÍN CHÂN : KỆ SÁCH 6 TẦNG - 90 CM

  2,870,000đ Ex Tax: 2,870,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Gỗ Sồi 04 - Kệ 05 Tầng + 02 Ngăn Kéo

  Gỗ Sồi 04 - Kệ 05 Tầng + 02 Ngăn Kéo

  2,570,000đ Ex Tax: 2,570,000đ

  ..

  Size:90.0 x 44.0 x 180.0
 • Gỗ Sồi 04 - Kệ Trang Trí + 02 Cánh Kính

  Gỗ Sồi 04 - Kệ Trang Trí + 02 Cánh Kính

  3,170,000đ Ex Tax: 3,170,000đ

  ..

  Size:90.0 x 44.0 x 180.0
 • Gỗ Sồi 04 - Kệ Trang Trí 03 Tầng

  Gỗ Sồi 04 - Kệ Trang Trí 03 Tầng

  1,870,000đ Ex Tax: 1,870,000đ

  ..

  Size:90.0 x 40.0 x 110.0
 • KOREA -Kệ Sách- KỆ TRANG TRÍ CÁNH KÍNH

  KOREA -Kệ Sách- KỆ TRANG TRÍ CÁNH KÍNH

  2,970,000đ 2,200,000đ Ex Tax: 2,200,000đ

  ..

  Size:80.0 x 40.0 x 181.0
 • OAK-BOOKCASE - 3 SHELFS - 80 CM

  OAK-BOOKCASE - 3 SHELFS - 80 CM

  1,970,000đ Ex Tax: 1,970,000đ

  PRODUCT DETAIL : WOOD TYPE : WHITE OAK.COLOR : NATURAL OAKDEMENSION : W 80 x D 34 x  H 120..

  Size:80.0 x 34.0 x 120.0
 • Wlcm Home - DR - 115-8822-140

  Wlcm Home - DR - 115-8822-140

  4,170,000đ Ex Tax: 4,170,000đ

  Link : http://www.havertys.com/furniture/welcome-home-collection * Mô Tả Sản Phẩm : &..

  Size:137.0 x 48.0 x 168.0
 • Showing 1 to 32 of 32 (1 Pages)
   
  Giao hàng miễn phí
  Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
   
  Hỗ trợ kỹ thuật
  Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
   
  Đổi trả hàng trong ngày đầu
  Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.